Blog

Biała lista podatników od 1.09.2019 r., sankcje od 1.01.2020 r.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

kancelaria prawna lesznoBiała lista podatników od 1.09.2019r., sankcje od 1.01.2020r.

1 września 2019r. weszły w życie przepisy wprowadzające tzw. białą listę podatników.

Biała lista zastąpi obowiązujące dotychczas wykazy podatników VAT.

Najistotniejsze z perspektywy podatników są jednak sankcje, które grożą za zapłatę za fakturę na rachunek bankowy inny niż ten figurujący na białej liście.

Biała lista jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.

Co istotne nowy wykaz podatników VAT zawiera informacje nie tylko o bieżącym statusie danego podmiotu, ale także o tym jak wyglądał on na wybrany dzień w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podatnik ten jest sprawdzany.

Biała lista zawiera dane dotyczące podatnikówtakie jak m.in.: REGON, PESEL, adres siedziby, miejsce zamieszkania oraz przede wszystkim rachunek bankowy podatnika.

Podkreślić należy, że choć przepisy wprowadzające białą listę obowiązują od 1 września, to przepisy dotyczące sankcji za zapłatę na inny rachunek bankowy niż ten z białej listy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020r., zatem transakcje dokonywane przez podatników do tego czasu nie będą nimi objęte.

Konsekwencje dokonania przez podatnika płatności na rachunek inny niż ten na białej liście, są następujące:

Ograniczenie prawa do zaliczenia do KUP

W przypadku zapłaty na inny rachunek bankowy niż ten z białej listy kwoty ponad 15 000zł, podatnik nie będzie mógł zaliczyć tej kwoty do KUP (znowelizowane art. 22p ust. 1 ustawy o PIT / art. 15d ust. 1 ustawy o CIT).

Jeżeli podatnik zaliczy ww. wydatek do KUP to obowiązany będzie do:

  • zmniejszenia KUP, a gdy brak jest takiej możliwości
  • zwiększenia przychodów
    – o nieprawidłowo zaliczoną do KUP kwotę w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność albo został zlecony przelew.

Ograniczenie związane z zapłatą na rachunek, który został wskazany na białej liście nie znajdzie jednak zastosowania, jeżeli podatnik złoży stosowne zawiadomienie na tę okoliczność do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy, w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Odpowiedzialność solidarna z kontrahentem

Jeżeli nabywca dokona płatności na rachunek inny niż wskazany na białej liście, a sprzedawca nie zapłaci podatku VAT od tej transakcji, nabywca będzie odpowiadał solidarnie wraz ze sprzedawcą, do wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu dokonanej transakcji.

Od powyższej sankcji podatnik może się jednak uchronić na dwa sposoby:

  • składając najpóźniej w terminie 3 dni od dokonania płatności stosowane oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego sprzedawcy, lub dokonując płatności z użyciem mechanizmu split payment.

W związku z konsekwencjami, jakie grożą za zapłatę na inny rachunek niż ten figurujący na białej liście zalecamy weryfikację:

  • rachunków kontrahentów, na które dokonują Państwo płatności,
  • własnych rachunków bankowych, które zostały zgłoszone do urzędu skarbowego.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POZOSTAŁE WPISY