Klauzula Newsletter

RODOKlauzula informacyjna dot. Newslettera

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Tabert Przyniczka sp.j. z/s w Lesznie (64-100) przy ul. Karola Marcinkowskiego 10/2, e-mail: biuro@tplegal.pl.
  2. Twój adres e-mail będzie przetwarzany tylko w celu wysyłki Newslettera, w oparciu o Twoją zgodę, do czasu jej cofnięcia. Po tym czasie będzie archiwizowany przez okres do trzech lat, liczonych od końca roku, w którym zakończono przesyłanie Newslettera, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (ustalenie/dochodzenie/obrona przed ewentualnymi roszczeniami).
  3. Twoja zgoda może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych, a także na przetwarzanie z uwagi na nasz w/w prawnie uzasadniony interes).
  4. Ponadto masz prawo: dostępu do swych danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu otrzymywania Newslettera.
  6. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi teleinformatyczne.