Podział majątku Leszno

Podział majątku Leszno

Działania po ustaniu małżeństwa i związane z nimi czynności to skomplikowany i wrażliwy proces.

Rozwód czy ustalenie kontaktów z dziećmi wiążą się z wielkimi emocjami wszystkich stron.

Rolą radcy prawnego w tym postępowaniu jest nie tylko dbanie o interes Klienta, ale również otoczenie go opieką. Podział majątku prywatnego wchodzącego w skład wspólności małżeńskiej, odzyskiwanie majątku powstałego przed małżeństwem.

 • Podział przedsiębiorstwa,
 • podział majątku w postaci udziałów w spółce z o.o. czy też w spółce osobowej

  to procesy skomplikowane i wymagające dużej wiedzy i wyczucia.

Specjalizujemy się w trudnych sprawach, wspieramy Klienta w procesie decyzyjnym, już na etapie planowania działań.

Podział majątku Leszno

Gwarantujemy, przykładając szczególną wagę, poufność i pełne zaangażowanie w sprawę.

Zakres wsparcie dla Klienta w zakresie podziału majątku, obejmuje przede wszystkim sprawy:

 • rozwodowe oraz o separację,
 • majątkowe (a w szczególności podział majątku wspólnego oraz sprawy związane z umowami majątkowymi małżeńskimi),
 • spory wspólników,
 • majątkowe związane z prowadzonymi firmami i spółkami.

Podział majątku Leszno

W zależności od potrzeb Klienta:

 • ustalamy wynagrodzenie ryczałtowe, godzinowe bądź inne,
 • udzielamy porad prawnych,
 • sporządzamy pozwy i wnioski,
 • przyjmujemy zlecenie prowadzenia sprawy sądowej.

Skontaktuj się pod numerem +48 603 934 996 i umów osobiście z Mecenasem na poufne spotkanie.

rozwód alimenty lesznoPodział majątku Leszno