Blog

Zmiany w zakresie rozliczania wydatków na zakup, leasing i użytkowanie samochodów w firmie

kancelaria prawna leszno
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Zmiany w zakresie rozliczania wydatków na zakup, leasing i użytkowanie samochodów w firmie

Ministerstwo Finansów ogłosiło dnia 25 września zmodyfikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT, CIT, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych ustaw – Projekt z dnia 15 września 2018 r. (dalej jako: Projekt ustawy). Obecnie Projekt ustawy jest po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu i został skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

Pragniemy wskazać najistotniejsze zmiany w Projekcie ustawy w zakresie rozliczania wydatków na zakup, leasing i użytkowanie samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej (analogiczne zmiany zarówno w PIT jak i w CIT):

  1. a) wydatki związane z korzystaniem z pojazdu osobowego służącego podatnikowi również do innych celów niż działalność gospodarcza będą podlegać zaliczeniu do kosztów podatkowych w wysokości 75% (w pierwotnie planowanych zmianach 50%);
  2. b) możliwość zaliczenia do kosztów 100% takich wydatków dotyczyć będzie tylko wykorzystywania pojazdu osobowego wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej – wykorzystywana w tym zakresie będzie ewidencja stosowana dla celów podatku VAT;
  3. c) podniesienie limitu amortyzacji w sytuacji nabycia osobowych pojazdów do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych oraz 225 tys. zł dla pojazdów elektrycznych;
  4. d) przedmiotowym limitem objęte są również pojazdy osobowe objęte leasingiem operacyjnym;
  5. e) wydatki obejmujące leasing nie będą dotyczyć limitu 75% zaliczenia w koszty podatkowe pod warunkiem, gdy w racie leasingu uwzględnione będą również eksploatacyjne opłaty, to ta część raty objęta będzie przedmiotowym limitem, natomiast zaś sam koszt finansowania – nie.

Na podstawie uzasadnienia do Projektu ustawy wskazujemy, iż w przypadku nieprowadzenia ewidencji pojazdu przez podatnika dla celów podatku VAT oraz dla podatku dochodowego przyjmować się będzie, iż pojazd osobowy jest wykorzystywany także dla celów prywatnych podatnika.

UWAGA !

Jak wynika z art. 8 przepisów przejściowych Projektu ustawy do umów leasingu zawartych przed 1 stycznia 2019 r. zastosowanie znajdą przepisy ustaw w brzmieniu dotychczasowym, czyli przed nowelizacją. Natomiast do przedmiotowych umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. zastosowanie znajdą przepisy w nowym brzmieniu, czyli po nowelizacji.

Ponadto wskazujemy, iż Ustawodawca zrezygnował z planowanego wcześniej ,,buforu terminowego”, który ograniczał podatnikom możliwość zawarcia umowy leasingu na zasadach obowiązujących przed nowelizacją. W Projekcie ustawy nie ma również zawartego ograniczenia odnośnie stosowania przepisów dotychczasowych względem umów leasingu zawartych przed 1 stycznia 2019 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotychczasowych projektowanych zmian jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Rozliczania wydatków na zakup, leasing i użytkowanie samochodów w firmie – zmiany

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POZOSTAŁE WPISY