Fundacja Rodzinna

Fundacja Rodzinna: Zabezpiecz Swój Biznes na Pokolenia

 

Witamy na stronie internetowej naszej kancelarii, poświęconej tematyce fundacji rodzinnej. Od 22 maja 2023 roku przedsiębiorcy w Polsce zyskali nową możliwość zabezpieczenia przyszłości swojego majątku firmy poprzez zakładanie fundacji rodzinnej. Dzięki temu innowacyjnemu instrumentowi prawnemu, przedsiębiorstwo może nie tylko utrzymać swój majątek w całości, ale także planować skuteczną sukcesję, strukturyzować biznes i rozwijać nowe inwestycje.

Dlaczego Fundacja Rodzinna?

Fundacja rodzinna dedykowana jest osobom fizycznym, które pragną zabezpieczyć swoje aktywa majątkowe na przyszłość. Jest to szczególnie istotne dla właścicieli dużych i średnich firm rodzinnych oraz posiadaczy znaczącego majątku prywatnego. Przez utworzenie fundacji rodziny, można zapewnić trwałość firmy na kolejne pokolenia, zachowując jednocześnie jej rodzinny charakter.

Zalety Fundacji Rodzinnej:

 1. Sukcesja na Pokolenia: Zabezpieczenie procesu sukcesji na pokolenia, umożliwiając firmie przetrwanie w rodzinie.
 2. Rodzinny Charakter Firmy: Utrzymanie rodzinnej tożsamości firmy, co wpływa na jej spójność i unikatowy charakter.
 3. Zabezpieczenie Przed Podziałem Udziałów: Ochrona przed podziałem udziałów lub akcji pomiędzy wszystkich spadkobierców.
 4. Jasno Określone Zasady w Wypłacie Świadczeń: Możliwość ustalenia precyzyjnych zasad wypłaty świadczeń, dająca kontrolę nad finansami fundacji.
 5. Ochrona Przed Roszczeniami Wierzycieli: Fundacja rodzinna stanowi „ochronę” majątku, chroniąc go przed roszczeniami wierzycieli po jej utworzeniu.

Ochrona Majątku:

Fundacja rodzinna oferuje unikalne korzyści związane z ochroną majątku. Warto podkreślić:

 1. Oddzielenie Majątku: Majątek wniesiony do fundacji jest oddzielony od majątku prywatnego i firmowego, chroniąc go przed trudnościami finansowymi.
 2. Bezpieczeństwo Fundatora: Fundator nie odpowiada za zobowiązania fundacji powstałe przed jej utworzeniem, ograniczając ryzyko związanego z klasyczną sukcesją majątkową.

Zalety Podatkowe:

Prowadzenie fundacji rodzinnej wiąże się z szeregiem korzyści podatkowych:

 1. Neutralność Podatkowa w Momencie Wniesienia Aktywów: Wniesienie składników majątkowych nie generuje obowiązku podatkowego, bez względu na rodzaj aktywów.
 2. Obniżona Stawka CIT: Stawka opodatkowania Corporate Income Tax (CIT) wynosi obecnie 15%, umożliwiając skuteczne zarządzanie podatkami.
 3. Brak Daniny Solidarnościowej i Składek Zdrowotnych: Wypłaty z fundacji nie podlegają daninie solidarnościowej ani składkom zdrowotnym i ubezpieczeniowym.

Działalność Gospodarcza Fundacji Rodzinnej:

Fundacja rodzinna może prowadzić określoną działalność gospodarczą, taką jak:

 • Zbywanie mienia,
 • Najem i dzierżawa,
 • Przystępowanie do spółek handlowych,
 • Nabywanie i zbywanie papierów wartościowych,
 • Udzielanie pożyczek.

Na co zwrócić uwagę:

Należy jednak mieć na uwadze kilka kwestii:

 1. Brak Możliwości Wycofania Mienia: Fundator nie może wycofać mienia wniesionego do fundacji, co może stanowić wyzwanie w przypadku bieżącej działalności operacyjnej.
 2. Wypłaty Świadczeń Uzależnione od Sytuacji Finansowej: Świadczenia dla beneficjentów mogą być ograniczone lub zawieszone w przypadku trudności finansowych fundacji.
 3. Problemy z Definicją Działalności Gospodarczej: Nieprecyzyjna definicja działalności gospodarczej może generować trudności związane z prowadzeniem fundacji.

Podatkowe uwagi:

Wprowadzenie udziałów lub akcji spółki do fundacji może generować pewne komplikacje, zwłaszcza jeśli celem jest korzystanie z estońskiego CITu.

Zaufaj Fundacji Rodzinnej – Zabezpiecz Swój Dziedzictwo Biznesowe

Prowadzenie fundacji rodzinnej to nie tylko korzyści podatkowe, ale także sposób na trwałe zabezpieczenie przyszłości biznesu. Skonsultuj się z naszą kancelarią, aby dowiedzieć się więcej o korzyściach i zasadach zakładania fundacji rodzinnej.

Zaufaj nam i zadbaj o swoje dziedzictwo biznesowe już dziś!

Zapraszamy do konsultacje.

Kancelaria Radców Prawnych Tabert Przyniczka Sp.j., tel. 797 385 580 lub biuro@tplegal.pl. Również poprzez formularz kontaktowy.