Prawo nieruchomości

Kancelaria specjalizuje się w sprawach prawnych i podatkowych dotyczących obrotu, przekształcania i obsługi transakcji związanych z nieruchomościami.

Korzystając z wiedzy Zespołu pod kierownictwem wieloletniego referendarza i przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych, Wspólnika Kancelarii mec. Bartłomieja Przyniczki świadczymy doradztwo prawne i podatkowe w ww. zakresie na najwyższym możliwym poziomie.

Nasze doświadczenia przekładają się na zysk Mandanta, świadczymy doradztwo prawne na wszystkich etapach funkcjonowania nieruchomości.

Cykl życia nieruchomości (property life cycle)

  1. Nabycie nieruchomości
  2. Finansowanie
  3. Proces budowlany
  4. Komercjalizacja
  5. Zarządzanie nieruchomością
  6. Sprzedaż nieruchomości

Zapraszamy do kontaktu!

nieruchomości prawnik leszno wrocław

prawo nieruchomości