Kontrola podatkowa i kontrola skarbowa

kancelaria prawna leszno

Kontrola podatkowa i kontrola skarbowa

Kluczową kwestią jest odpowiedzenie na pytanie, jak się przygotować do kontroli podatkowej i kontroli celno – skarbowej?

Punktem wyjścia jest wyznaczenie osób odpowiedzialnych na komunikację z organem w czasie kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, zarówno wewnątrz firmy, jak i w zakresie reprezentacji przez doświadczonego pełnomocnika.

W przypadku woli wsparcia z zewnątrz, należ zgłosić organowi kontrolnemu osoby reprezentującej podatnika w czasie kontroli.

Da dalszej kolejności ważnymi elementami są również wybór pomieszczenia dla kontrolujących oraz rozważenie prowadzenia książki kontroli.

W celu uniknięcia niepożądanych z punktu widzenia Podatnika zdarzeń, by zminimalizować ryzyka, warto rozważyć przeprowadzanie przeglądu rozliczeń podatkowych w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń podatkowych w różnych obszarach.

Kolejnymi czynnościami pozwalającymi minimalizować ryzyka wystąpienia błędów podatkowych są opracowanie a następie wdrożenie procedur pozwalających na efektywny nadzór nad bieżącymi procesami podatkowymi oraz klarowne przypisanie zadań związanych z prawidłowością rozliczeń.

Końcowo pamiętać należy o tzw. „należytej staranności” na potrzeby VAT. Polega ona na przygoowaniu wewnętrznej procedury dot. badania kontrahentów na każdym etapie transakcji. Procedura ta stanowić musi spójny i usystematyzowany ciąg następujących po sobie działań, mających na celu przygotowanie rzetelnego profilu potencjalnego partnera handlowego oraz dokonaniu jego oceny, również w trakcie realizacji transakcji.

Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa

W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.