RODO Kontrola

RODORODO Kontrola

W związku ze wzmożoną działalnością Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zmianami w interpretacji i wykładni przepisów rozporządzenia RODO należy pamiętać, iż do zadań Prezesa UODO należy przede wszystkim przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że kontrola ta jest częścią o wiele bardziej rozbudowanego postępowania.

Zachęcamy do zapoznania się ze schematem działania Prezesa UODO, gdy dana osoba lub podmiot złożą wniosek o przeprowadzenie kontroli RODO.

W II części opracowania zostanie przedstawiony schemat postępowania, gdy to Prezes UODO z własnej inicjatywy podejmie czynności wyjaśniające, czy w danym podmiocie doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Warto zaznaczyć też, że Prezes UODO może podjąć czynności wyjaśniające, nawet jeśli nie ma informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach.

W razie wszelkich pytań, zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy również do lektury wpisu dot. kontroli RODO.

RODO Kontrola