RODO Szkolenie

Dofinansowanie do szkoleń do 80% ze środków unijnych. Posiadamy Certyfikat SUS 2.0 DEKRA

Szanowni Państwo,

nasza Kancelaria oferuje szkolenia z dofinansowaniem m.in. z ochrony danych osobowych (RODO). Są one kierowane nie tylko do przedsiębiorców, ale i osób fizycznych – konsumentów, chcących poszerzyć swoją wiedzę z w/w dziedziny.

Jeśli są Państwo zainteresowani poniższymi szkoleniami, zachęcamy do kontaktu (biuro@tplegal.pl, +48 603 934 996). Jesteśmy obecnie na etapie poszerzania naszej oferty w tym zakresie i będziemy wdzięczni za propozycje tematów szkoleń.

Szkolenie „RODO w HR – rekrutacja i monitoring wizyjny”

 

Szczegóły szkolenia

 

Data: wrzesień 2020r.

Lokalizacja: Leszczyńskie Centrum Biznesu, ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno

Ilość godzin: 3,5 godziny, w tym przerwa kawowa

Liczba uczestników: max. 30 osób

Cena: 1 500 zł netto/os. Cena obejmuje:

·       materiały szkoleniowe;

·       przerwę kawową;

·       certyfikat/zaświadczenie;

·       koszt wynajmu sali zewnętrznej;

·       dojazd wykładowcy.

 

Wykładowca

Szkolenie poprowadzi mec. Karolina Łapacz, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych iAudytor WewnętrznySystemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO: 27001 (karolina.lapacz@tplegal.pl+ 48 665 776 675). W ramach Kancelarii mec. Łapacz przeprowadziła szereg kompleksowych procesów wdrażania RODO oraz dostosowywania podmiotów do obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (zarówno w kilku, jak i kilkusetosobowych firmach, grupach kapitałowych, a także w czołowych spółkach z udziałem kapitału zagranicznego). Prace te obejmowały szczegółowy audyt, raport końcowy wraz z wymaganą przepisami prawa pełną dokumentacją w zakresie ochrony danych osobowych oraz szkolenia kadr zarządzających i pracowników.

Adresatami szkolenia są przede wszystkim:

 • pracownicy działów personalnych firm;
 • osoby biorące udział w procesie rekrutacji (np. dyrektorzy poszczególnych działów firmy);
 • pracownicy agencji zatrudnienia.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji uczestnika w obszarze ochrony danych osobowych. Dzięki temu szkoleniu, uczestnik:

 • dowie się, które dane osobowe pracodawca może przetwarzać w procesie rekrutacji,
 • pozna podstawy prawne przetwarzania danych osobowych kandydata,
 • dowie się, jakie dokumenty może pozyskać od kandydata i na jakiej podstawie,
 • dowie się, w jakich sytuacji i na jakiej podstawie może przetwarzać dane wrażliwe kandydata,
 • dowie się, kiedy i w jakiej formie należy spełnić obwiązek informacyjny wobec kandydata,
 • dowie się, jak uregulować współpracę z agencją zatrudnienia oraz jakie obowiązki spoczywają na obu stronach,
 • dowie się, jak postąpić z dokumentami kandydata po zakończeniu rekrutacji,
 • pozna zasady zgodnego z RODO i przepisami Kodeksu pracy wprowadzenia monitoringu wizyjnego w firmie,
 • będzie potrafił:
  • sporządzić oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulę informacyjną,
  • przeprowadzić rekrutację, by była ona zgodna z RODO,
  • zweryfikować zawartość dokumentacji pracowniczej pod kątem wymagań stawianych przez przepisy o ochronie danych osobowych,
  • przygotować podstawowe dokumenty wprowadzające monitoring wizyjny w firmie.

 

Program szkolenia

1.Jakie dane osobowe może przetwarzać pracodawca w rekrutacji?
2.Na jakiej podstawie prawnej pracodawca przetwarza dane osobowe kandydata?
3.Jakie dokumenty można przetwarzać w rekrutacji?
4.Dane wrażliwe w rekrutacji.
5.Kiedy i w jakiej formie spełnić obowiązek informacyjny wobec kandydata?
6.Panel dyskusyjny.
7.Przerwa kawowa.
8.Rekrutacja w grupie kapitałowej.
9.Współpraca z agencją zatrudnienia. Prawa i obowiązki stron.
10.Prawa kandydata związane z ochroną danych osobowych.
11.Jak postępować z dokumentami kandydata po zakończeniu rekrutacji?
12.Wprowadzenie monitoringu w firmie.
13.Panel dyskusyjny.
14.Test sprawdzający wiedzę.
15.Omówienie testu.
16.Zakończenie szkolenia.

  

 

Metoda szkolenia

Szkolenie ma formę wykładu. Podczas panelu dyskusyjnego uczestnik może zadawać pytania wykładowcy. Każdy uczestnik obecny na całym szkoleniu otrzyma zaświadczenie o udziale w nim. Jeśli uczestnik otrzyma min. 75% punktów z testu sprawdzającego wiedzę, zamiast w/w zaświadczenia, otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Oba w/w dokumenty zostaną wydane w terminie 14 dni od daty szkolenia.

 

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne ze szkolenia. W terminie 7 dni od ukończenia szkolenia, uczestnik ma możliwość zadawania wykładowcy pytań związanych z omawianymi zagadnieniami (mailowo lub telefonicznie; dopuszcza się po dwa pytania na każdego uczestnika).


Szkolenie „RODO w praktyce – najważniejsze informacje”

 

Szczegóły szkolenia

 

Data:  wrzesień 2019r.

Lokalizacja: Leszczyńskie Centrum Biznesu, ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno

Ilość godzin: 4 godziny, w tym przerwa kawowa

Liczba uczestników: max. 30 osób

Lokalizacja: do ustalenia (np. siedziba Klienta, sala zewnętrzna)

Cena: 2 000 zł netto/os. Cena obejmuje:

·       materiały szkoleniowe;

·       przerwę kawową;

·       certyfikat/zaświadczenie;

·       koszt wynajmu sali zewnętrznej;

·       dojazd wykładowcy.

 

Wykładowca

Szkolenie poprowadzi mec. Karolina Łapacz, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO: 27001 (karolina.lapacz@tplegal.pl+ 48 665 776 675). W ramach Kancelarii mec. Łapacz przeprowadziła szereg kompleksowych procesów wdrażania RODO oraz dostosowywania podmiotów do obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (zarówno w kilku, jak i kilkusetosobowych firmach, grupach kapitałowych, a także w czołowych spółkach z udziałem kapitału zagranicznego). Prace te obejmowały szczegółowy audyt, raport końcowy wraz z wymaganą przepisami prawa pełną dokumentacją w zakresie ochrony danych osobowych oraz szkolenia kadr zarządzających i pracowników.

Adresatami szkolenia są osoby, które przetwarzają dane osobowe w podmiotach gospodarczych (jednoosobowej działalności gospodarczej, spółkach) oraz osoby zainteresowane tematyką RODO.

Celemszkolenia jest podniesienie kwalifikacji uczestnika w obszarze ochrony danych osobowych. Dzięki temu szkoleniu, uczestnik:

 • pozna podstawowe pojęcia dotyczące RODO,
 • dowie się, kto jest kim w procesie przetwarzania danych,
 • pozna zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą,
 • dowie się, kiedy i w jakiej formie należy spełnić obwiązek informacyjny,
 • dowie się, jakie podstawowe dokumenty należy wprowadzić w podmiocie, by działał on zgodnie z RODO;
 • będzie potrafił:
  • sporządzić oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulę informacyjną,
  • wyodrębnić podstawowe ryzyka związane z przetwarzaniem danych osobowych w firmie i przeprowadzić analizę ryzyka,
  • postąpić zgodnie z wymogami RODO w przypadku naruszenia ochrony danych (analiza, czy doszło do naruszenia oraz zgłoszenie do PUODO).

 

Program szkolenia

 

1.Wprowadzenie do tematyki ochrony danych osobowych (krótka informacja o RODO i ustawie z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz kluczowych zmianach, które wprowadziło RODO).
2.Najważniejsze pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych według RODO (dane osobowe, w tym wrażliwe, przetwarzanie danych osobowych, zbiór danych, profilowanie, pseudonimizacja i anonimizacja, administrator danych).
3.Administrator, współadministrator (oraz współadministrowanie), podmiot przetwarzający (oraz powierzenie przetwarzania).
4.Zasady przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia danych.
5.Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
6.Obowiązek informacyjny.
7.Panel dyskusyjny.
8.Przerwa kawowa.
9.Prawa osób, których dane dotyczą.
10.Analiza ryzyka (art. 32 RODO) i ocena skutków dla ochrony danych (DPIA).
11.Obowiązkowa dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych.
12.Naruszenie ochrony danych osobowych oraz najczęstsze błędy popełniane przez administratorów danych i ich pracowników.
13.Panel dyskusyjny.
14.Test sprawdzający wiedzę.
15.Omówienie testu.
16.Zakończenie szkolenia.

Metoda szkolenia

Szkolenie ma formę wykładu. Podczas panelu dyskusyjnego uczestnik może zadawać pytania wykładowcy. Każdy uczestnik obecny na całym szkoleniu otrzyma zaświadczenie o udziale w nim. Jeśli uczestnik otrzyma min. 75% punktów z testu sprawdzającego wiedzę, zamiast w/w zaświadczenia, otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Oba w/w dokumenty zostaną wydane w terminie 14 dni od daty szkolenia.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne ze szkolenia. W terminie 7 dni od ukończenia szkolenia, uczestnik ma możliwość zadawania wykładowcy pytań związanych z omawianymi zagadnieniami (mailowo lub telefonicznie; dopuszcza się po dwa pytania na każdego uczestnika).

Zachęcamy również do zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO dostępną pod adresem:

https://www.tabert.pl/rodo/