Podatki

Doradztwo podatkowe dla firm i osób fizycznych

1. Postępowanie podatkowe i kontrolne.

 

Czynności doradcze w sytuacji postępowania kontrolnego, podatkowego, czy skarbowego prowadzonego u Mocodawcy mają za zadanie udzielenie pomocy w kontaktach z organami podatkowymi, czy skarbowymi, reprezentację przed sądami administracyjnymi oraz doprowadzenie do rozstrzygnięcia sporu.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 
 • opracowanie strategii postępowania od wszczęcia kontroli, aż po finał ewentualnego postępowania sądowego,
 • uczestnictwo w postępowaniu, w tym kontroli podatkowej, jako pełnomocnik lub doradca Klienta,
 • reprezentowanie Klienta oraz prowadzenie jego spraw przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, a także występowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,
 • analiza polityki dotyczącej schematów podatkowych (MDR),
 • sporządzanie pism procesowych oraz kontakty z przedstawicielami aparatu skarbowego oraz innymi organami administracji publicznej,
 • uczestnictwo we wszelkich przesłuchaniach,
 • udział doświadczonych profesjonalnych pełnomocników, w tym radca prawny Maciej Tabert, wieloletni pełnomocnik procesowy Ministra Finansów. oraz radca prawny Bartłomiej Przyniczka, były pracownik Urzędu Skarbowego i Izby Skarbowej w Poznaniu oraz Prokuratury Rejonowej,
 • reprezentacja i prowadzenia w charakterze obrońcy spraw związanych z wykroczeniami i przestępstwami skarbowymi z kodeksu karnego skarbowego,
 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych podmiotów powiązanych we współpracy z byłymi pracownikami skarbowości, w tym Naczelnikami i Dyrektorami Izby Skarbowej,
 • wsparcie podatkowe procedury sukcesji.

Doradztwo podatkowe dla firm i osób fizycznych. Kontrola podatkowa i kontrola skarbowa

2. Bieżąca obsługa podatkowa.

 

Prawidłowe i skuteczne doradztwo w zakresie bieżącego wypełniania obowiązków podatkowych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych stanowi dla nas podstawę współpracy z Klientem, opartą na wzajemnym zaufaniu.

W oparciu o doświadczenie i wiedzę staramy się wspierać naszych Klientów celem zminimalizowania ewentualnych ryzyk podatkowych.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 
 • występowanie w imieniu Klienta do Ministra Finansów w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • wsparcie w zakresie ulg w podatkach dochodowych IP BOX, badawczo-rozwojowej B+R oraz Polskiej Strefy Inwestycji PSI,
 • audyt podatkowy mający na celu znalezienie potencjalnych oszczędności podatkowych,
 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji ryzyk podatkowych, a także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej,
 • doradztwo w zakresie stosowania instrumentów polityki podatkowej i bilansowej,
 • konstruowanie umów oraz ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • informowanie o zmianach przepisów podatkowych analizę bieżących zagadnień z zakresu podatku PIT, CIT, VAT i innych danin publicznoprawnych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych.

Napisz na biuro@tplegal.pl lub zadzwoń pod numer +48 797 385 580 lub WhatsApp, Threema bądź Terminal.

Przyjmujemy płatności w kryptowalutach.

Doradztwo podatkowe dla firm i osób fizycznych. Podatki Leszno Wrocław