Podatki

Doradztwo podatkowe dla firm i osób fizycznych

1. Postępowanie podatkowe i kontrolne.

Czynności doradcze w sytuacji postępowania kontrolnego, podatkowego, czy skarbowego prowadzonego u Klienta mają za zadanie udzielenie Klientowi pomocy w kontaktach z organami podatkowymi, czy skarbowymi, reprezentację przed sądami administracyjnymi oraz doprowadzenie do korzystnego rozstrzygnięcia sporu.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 • opracowanie strategii postępowania od wszczęcia kontroli, aż po finał ewentualnego postępowania sądowego,

 • uczestnictwo w postępowaniu, w tym kontroli podatkowej, jako pełnomocnik lub doradca Klienta,

 • reprezentowanie Klienta oraz prowadzenie jego spraw przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, a także występowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,

 • analiza polityki dotyczącej schematów podatkowych (MDR),

 • sporządzanie pism procesowych oraz kontakty z przedstawicielami aparatu skarbowego oraz innymi organami administracji publicznej,
 • uczestnictwo we wszelkich przesłuchaniach,
 • udział doświadczonych profesjonalnych pełnomocników, w tym radca prawny Maciej Tabert, wieloletni pełnomocnik procesowy Ministra Finansów. oraz radca prawny Bartłomiej Przyniczka, były pracownik Urzędu Skarbowego i Izby Skarbowej w Poznaniu oraz Prokuratury Rejonowej,

 • reprezentacja i prowadzenia w charakterze obrońcy spraw związanych z wykroczeniami i przestępstwami skarbowymi z kodeksu karnego skarbowego,
 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych podmiotów powiązanych we współpracy z byłymi pracownikami skarbowości, w tym Naczelnikami i Dyrektorami Izby Skarbowej.

 • wsparcie podatkowe procedury sukcesji.

Doradztwo podatkowe dla firm i osób fizycznych. Kontrola podatkowa i kontrola skarbowa

2. Bieżąca obsługa podatkowa.

Prawidłowe i skuteczne doradztwo w zakresie bieżącego wypełniania obowiązków podatkowych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych stanowi dla nas podstawę współpracy z Klientem, opartą na wzajemnym zaufaniu.

W oparciu o doświadczenie i wiedzę staramy się wspierać naszych Klientów celem zminimalizowania ewentualnych ryzyk podatkowych.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 • audyt podatkowy mający na celu znalezienie potencjalnych oszczędności podatkowych,
 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,

 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych, a także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej,

 • doradztwo w zakresie stosowania instrumentów polityki podatkowej i bilansowej,

 • konstruowanie umów oraz ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych,

 • występowanie w imieniu Klienta do Ministra Finansów w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego,

 • informowanie o zmianach przepisów podatkowych analizę bieżących zagadnień z zakresu podatku PIT, CIT, VAT i innych danin publicznoprawnych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowości firmy.

 

Napisz na biuro@tplegal.pl lub zadzwoń pod numer +48 603 934 996 lub WhatsApp bądź Terminal.

Przyjmujemy płatności w kryptowalutach.

Doradztwo podatkowe dla firm i osób fizycznych.