Compliance

Compliance

 

Czym jest Compliance? (pol. zgodność) – zapewnieniem zgodności działalności z normami, zaleceniami lub stosownymi praktykami.

Czym w praktyce jest Compliance? To rozwiązanie dla średnich i dużych przedsiębiorstw mające na celu zapewnienie zgodności działania z prawem, jak również z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania, w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji. Wiele procedur compliance dotyczy działań antykorupcyjnych, podejmowania decyzji czy spraw korporacyjnych.

W odniesieniu do przedsiębiorstw compliance oznacza taką organizację przedsiębiorstwa, poprzez stworzenie odpowiedniej struktury i stosowanie środków compliance, która zredukuje do możliwego minimum ryzyko wystąpienia w przedsiębiorstwie wszelkich nieprawidłowości, które mogłyby powstać wskutek działania przynależnych do niego osób lub partnerów handlowych, a polegających na złamaniu obowiązujących regulacji prawnych i ogólnych zasadach prawa, regulacji dobrowolnie przyjętych przez przedsiębiorstwo lub na działaniu niezgodnym z ogólnie przyjętymi standardami etyczno-moralnymi danego środowiska.

Compliance swoim zakresem obejmuje zagadnienia prawne i podatkowe wszelkich aspektów działalności Przedsiębiorstwa, aspekty związane z ochroną danych osobowych, przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy, jak i cyberbezpieczeństwem.

Kluczową kwestią jest kompleksowe rozwiązanie ww. rozwiązań, aby w sposób uporządkowany i odtwarzalny oraz umożliwiający nadzór i kontrolę ograniczyć ryzyka związane ze skalą prowadzonej działalności gospodarczej, ułatwiając rozwój i skalowanie przedsięwzięcia.

Wspieramy średnie i duże przedsiębiorstwa w zakresie audytu, wdrożenia i prowadzenia spraw Compliance Spółek i Grup Kapitałowych w pełnym zakresie Compliance, oferując kompleksowe rozwiązania szyte na miarę.

Na wszystkie pytania w zakresie praktyki Compliance odpowie mec. Maciej Tabert, wspólnik zarządzający Kancelarii: maciej@tabert.pl +48 603 934 996.