Księgowość

Księgowość Firmy na zewnątrz = spokój wewnątrz przedsiębiorstwa.

Profesjonalna obsługa księgowa, m.in. dużych jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych i jawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych – outsourcing – wraz z pełnym wsparciem prawnym oraz w zakresie doradztwa podatkowego daje komfort przedsiębiorcy i gwarancję pełnego bezpieczeństwa prowadzonej działalności.

Pełna księgowość Spółek.

Pracujemy na najnowszych, wciąż aktualizowanych programach komputerowych, zarówno finansowo-księgowych, jak i kadrowo-płacowych.

Wysoką jakość świadczonych usług zapewnia profesjonalnie dobrana kadra pracownicza, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w skarbowości, sądownictwie i organach ścigania, korzystająca z możliwości jakie stwarza firma – regularnego uczestnictwa w szkoleniach, konsultacji w doświadczonym gronie, stałego dostępu do najnowszych publikacji oraz specjalistycznych serwisów informacyjnych.

W ramach umowy zobowiązujemy się przede wszystkim do:

  • prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku VAT,

  • prowadzenia ewidencji eksportu i importu VAT,

  • terminowe sporządzenie deklaracji podatkowych PIT-4R, VAT-7, VAT-UE oraz przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego,

  • obliczania zaliczek na podatek dochodowy,

  • udzielania niezbędnych ustnych porad i opinii z zakresu prawa podatkowego,

  • sporządzenie rozliczeń rocznych CIT i PIT,

  • uzgadniania sald z kontrahentami,

  • przygotowywanie potwierdzeń sald,

  • przygotowywanie kwartalnych sprawozdań.

Roczne sprawozdanie finansowe

Dodatkowo sporządzamy kompleksowe sprawozdanie finansowe (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitałach własnych) wraz z przygotowanymi wnioskami do zgłoszeniaKrajowym Rejestrze Sądowym.

Zapraszamy do kontaktu w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych. Pełna księgowość Spółek.

 

Pełna księgowość spółek, księgi handlowe, księgowy Leszno

Kontakt: +48 603 934 996 | maciej@tabert.pl

radca prawny