Blog

Fundacje Rodzinne w Polskim Biznesie: Pół roku później

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Fundacje Rodzinne w Polskim Biznesie: Pół roku później

Po półroczu obowiązywania ustawy o fundacji rodzinnej, zaczynamy dostrzegać, jak przedsiębiorcy korzystają z nowych przepisów. Rejestracja prawie 200 takich podmiotów w Polsce wskazuje na rosnące zainteresowanie tą formą zabezpieczenia dziedzictwa biznesowego. W tym artykule przyjrzymy się głównym powodom powoływania fundacji rodzinnych oraz zidentyfikujemy ewentualne ryzyka, zwłaszcza podatkowe, które już teraz można dostrzec.

Dlaczego Fundacje Rodzinne?

1. Ochrona Mienia Rodzinnego: Przedsiębiorcy zakładają fundacje rodzinne, aby zabezpieczyć kluczowe elementy swojego majątku osobistego i rodzinnego na przyszłość.

2. Kontrola Własności Firmy: Fundacja umożliwia przekazanie udziałów czy akcji spółki, zapewniając ciągłość jej działania i unikając rozdrobnienia właścicielskiego.

3. Planowanie Sukcesji: Fundacja daje dużą elastyczność w planowaniu sukcesji, przewyższając tym samym tradycyjne metody, takie jak testament.

4. Efektywna Reinwestycja Kapitału: Fundacje pozwalają na reinwestycję kapitału i majątku rodzinnego w sposób efektywny podatkowo.

Czy Polskie Fundacje Rodzinne Spotkały się z Ryzykami Podatkowymi?

Po pół roku istnienia nowego prawa, zaczynamy analizować, czy obawy przedsiębiorców potwierdziły się, zwłaszcza w kontekście kwestii podatkowych.

1. Obrót Kryptowalutami: Organ podatkowy wskazuje, że obrót kryptowalutami nie wpisuje się w zakres działalności gospodarczej fundacji rodzinnej. Jednak, pojawiają się pytania dotyczące granicy pomiędzy obracaniem własnymi prawami majątkowymi a prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Przystępowanie do Spółek Handlowych: Interpretacje podatkowe potwierdzają, że sprzedaż udziałów przez fundację w polskiej spółce nie podlega opodatkowaniu 25%, lecz korzysta ze zwolnienia z podatku. Niemniej jednak, organ podatkowy wyraził kontrowersyjne stanowisko w przypadku spółek zagranicznych, sugerując opodatkowanie 25% w przypadku ich uczestnictwa.

Stabilność Przepisów i Obawy Przedsiębiorców

Obawy przedsiębiorców dotyczące braku stabilności przepisów na pewno są zrozumiałe. Jednakże, po pół roku, żadne drastyczne zmiany nie zostały wprowadzone. Warto jednak pamiętać, że Rada Ministrów może przedstawić propozycje zmian po trzech latach obowiązywania ustawy.

Jednakże, jedną z niekorzystnych zmian warto wspomnieć – ograniczenia w nabyciu nieruchomości rolnych przez fundację. Te zmiany wprowadzają dodatkowe warunki i ograniczenia, które należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zakładaniu fundacji rodzinnej.

Podsumowując:

Po półroczu od wprowadzenia ustawy o fundacji rodzinnej, widzimy, że przedsiębiorcy chętnie korzystają z tej formy zabezpieczenia dziedzictwa biznesowego. Pomimo pewnych kontrowersji i kwestii podatkowych do wyjaśnienia, fundacje rodzinne zdają się być atrakcyjną opcją dla przedsiębiorców, oferującą zarówno ochronę majątku, jak i korzyści podatkowe.

Zachęcamy do śledzenia dalszych rozwojów w tej dziedzinie, a także do konsultacji z ekspertami w przypadku planów utworzenia fundacji rodzinnej.

Artykuł powstał na podstawie analizy obowiązującego prawa i dostępnych interpretacji podatkowych w Polsce. Ostateczne decyzje powinny być podejmowane po skonsultowaniu się ze specjalistami prawnymi i podatkowymi z Kancelarii tp legal.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POZOSTAŁE WPISY