Blog

Koszty zastępstwa procesowego 2019 zmiany – ile kosztuje prawnik? Stawki minimalne

zakończenie spółki z o.o.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Koszty zastępstwa procesowego 2019 zmiany – ile kosztuje prawnik?

Stało się faktem, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. nowe stawki minimalne radców prawnych i adwokatów zostały ponownie obniżone.

Jaka jest obecna wysokość stawek minimalnych?

Mocą rozporządzeń, które wprowadzają jeszcze niższe stawki minimalne za zastępstwo radców prawnych i adwokatów:

 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2016 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 265);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1668).

W związku z powyższym, stronom przysługiwać będą koszty procesu — lub też, w zależności od sytuacji procesowej, nałożony będzie obowiązek zwrotu kosztów procesu — w następującej wysokości:

Stawki minimalne obliczane od wartości przedmiotu sporu w postępowaniu zwykłym:

 1. do 500 zł – 90 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 9. powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Nowe niższe stawki minimalne usytuowane są w połowie poprzednio obowiązujących.

Obowiązuje nowa lista stawek minimalnych w postępowaniu upominawczym i nakazowym (par. 3 rozporządzenia):

 1. do 500 zł – 60 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
 7. powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Koszty w sprawach niemajątkowych (w których nie można mówić o wartości przedmiotu sporu), tj.:

 1. 720 złotych za każdy rozwód (nawet z orzekaniem o winie w rozkładzie pożycia);
 2. 120 złotych za alimenty;
 3. 120 złotych za stwierdzenie nabycia spadku (lub 720 złotych, jeżeli przedmiotem postępowania jest także ważność testamentu);
 4. 240 złotych za opróżnienie lokalu mieszkalnego;
 5. 720 złotych za ochronę dóbr osobistych i praw autorskich;
 6. 720 złotych za sprawę o „papierową” zmianę w KRS;
 7. 960 złotych za sporządzenie skargi konstytucyjnej i stawiennictwo na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Stawki minimalne w sprawach karnych uregulowane zostały w rozdziale 3.

Stawki minimalne wynoszą w sprawie objętej:

 1. dochodzeniem – 360 zł;
 2. śledztwem – 600 zł;
 3. czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 180 zł.
Stawki minimalne za obronę wynoszą:

 1. przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym – 720 zł;
 2. przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 360 zł;
 3. przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym – 840 zł;
 4. przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją – 840 zł;
 5. przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym – 1200 zł;
 6. przed Sądem Najwyższym – 1200 zł.

 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

POZOSTAŁE WPISY