Blog

Spółka S.R.O. w Czechach lub na Słowacji

zakończenie spółki z o.o.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Spółka S.R.O. w Czechach lub na Słowacji

 • Uproszczone prawo podatkowe !
 • Niższa stawka VAT + poszerzony zakres odliczeń podatku !
 • Niższy podatek od dywidendy !
 • Brak podatku od zysków kapitałowych !

Brzmi jak postulaty przedsiębiorców kierowane do Ministra Rozwoju?

Z pewnością wielu z nas chętnie podpisałoby się pod takim projektem ustawy. Tymczasem, takie perspektywy roztaczają przed nami zwolennicy systemów prawno-podatkowych naszych południowych sąsiadów – Czesi i Słowacy mogą się poszczycić regulacjami rodem z rajów podatkowych.

Śpieszę Wam donieść, że ani Czechy, ani Słowacja takimi rajami podatkowymi nie są, a mimo to, w taki oto sposób dbają o wzrost PKB i przyciąganie zagranicznych inwestorów.

Powiem Wam więcej – robią to skutecznie!

Proszę sobie wyobrazić, że nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może funkcjonować w nieco przystępniejszym środowisku pozbawionym przesadnej biurokracji i z Fiskusem o łagodniejszym obliczu.

Co do zasady, struktura spółki s. r. o. (spółka ta jest dostępna zarówno w Czechach jak i na Słowacji) odpowiada ogólnym założeniom spółek z ograniczeniem odpowiedzialności udziałowców (zbliżona do sp. z o.o.) ze znacznymi różnicami w zakresie wysokości kapitału początkowego (1 CZK lub 5000 € ).

 • Podobnie jak w Polsce, tak i u obu naszych sąsiadów spółka s. r. o. jest najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej spośród wszystkich spółek prawa handlowego.
 • Spółka s.r.o. jest najprostszą formą spółki kapitałowej
 • Spółkę może tworzyć od jednego do pięćdziesięciu wspólników.

Umowa spółki musi zawierać:

 • nazwę i siedzibę spółki,
 • wykaz wspólników (jeżeli wspólnikiem jest osoba prawna podajemy nazwę i siedzibę osoby prawnej, natomiast jeśli jest nim osoba fizyczna – nazwisko i miejsce zamieszkania),
 • przedmiot działalności spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego oraz wysokość wkładu każdego wspólnika wraz z terminem i sposobem wniesienia wkładu, (spółka czeska – 1 CZK; spółka słowacka – 5.000,00 €),
 •  dane osobowe i adresowe osób reprezentujących spółkę na zewnątrz, a także informację o sposobie reprezentowania spółki,
 • dane osobowe członków rady nadzorczej, jeśli została utworzona,
 • inne informacje, które wymagane są w Kodeksie handlowym.

Wniosek o wpis do rejestru handlowego musi być podpisany przez wszystkie osoby reprezentujące spółkę na zewnątrz. Najwyższym organem spółki jest walne zgromadzenie wspólników. Walne zgromadzenie wspólników podejmuje decyzje odnoszące się do funkcjonowania spółki, a przede wszystkim:

 • powołuje i odwołuje osoby sprawujące reprezentację spółki na zewnątrz
 • jest uprawnione do dokonywania zmian umowy spółki,
 • zatwierdza roczne sprawozdania finansowe
 • jeśli umowa spółki przewiduje powołanie rady nadzorczej to właśnie WZW powołuje i odwołuje jej członków.

Statutowym organem spółki jest zarząd reprezentujący spółkę na zewnątrz. Zarząd może być jednoosobowy. Jeżeli osób takich jest więcej niż jedna, każda z nich ma prawo do samodzielnego reprezentowania spółki na zewnątrz. Pod warunkiem, że umowa spółki nie stanowi inaczej. Ograniczenie uprawnień osób do reprezentowania spółki na zewnątrz może wynikać z umowy spółki, statutu lub uchwał walnego zgromadzenia.

Skrócona procedura zakładania spółki w Czechach: 1. zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego -> 2.  wniesienie kapitału zakładowego -> 3.  uzyskanie dostępu do prowadzenia działalności gospodarczej (živnostenský list, koncese) -. 4.  wpisanie spółki do rejestru handlowego;

Skrócona procedura zakładania spółki na Słowacji: 1. Podpisanie umowy spółki (spolocenska zmluva)-> 2. Złożenie oświadczeń o niezaleganiu z podatkami i innymi należnościami publicznoprawnymi, oświadczeń dotyczących wniesienia wkładów oraz wzorów podpisów (podpisy na umowie spółki oraz oświadczeniu o niezaleganiu z podatkami muszą być poświadczone przez słowackiego notariusza, z tym że nie jest konieczna forma aktu notarialnego)-> 3. wniesienie wkładu pieniężnego, wkład musi zostać zdeponowany w banku jeszcze przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki do rejestru (bez tego spółka nie zostanie zarejestrowana).

spółka s.r.o. w czechach słowacji

Wygląda na to, że wyjazdy do Czech i na Słowacje już nie tylko po słynną czekoladę studencką, czy czeskie piwa, ale być może również w celu założenia spółki s.r.o.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

POZOSTAŁE WPISY