Blog

Biała lista podatników od 1.09.2019 r., sankcje od 1.01.2020 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

kancelaria prawna lesznoBiała lista podatników od 1.09.2019r., sankcje od 1.01.2020r.

1 września 2019r. weszły w życie przepisy wprowadzające tzw. białą listę podatników.

Biała lista zastąpi obowiązujące dotychczas wykazy podatników VAT.

Najistotniejsze z perspektywy podatników są jednak sankcje, które grożą za zapłatę za fakturę na rachunek bankowy inny niż ten figurujący na białej liście.

Biała lista jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.

Co istotne nowy wykaz podatników VAT zawiera informacje nie tylko o bieżącym statusie danego podmiotu, ale także o tym jak wyglądał on na wybrany dzień w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podatnik ten jest sprawdzany.

Biała lista zawiera dane dotyczące podatnikówtakie jak m.in.: REGON, PESEL, adres siedziby, miejsce zamieszkania oraz przede wszystkim rachunek bankowy podatnika.

Podkreślić należy, że choć przepisy wprowadzające białą listę obowiązują od 1 września, to przepisy dotyczące sankcji za zapłatę na inny rachunek bankowy niż ten z białej listy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020r., zatem transakcje dokonywane przez podatników do tego czasu nie będą nimi objęte.

Konsekwencje dokonania przez podatnika płatności na rachunek inny niż ten na białej liście, są następujące:

Ograniczenie prawa do zaliczenia do KUP

W przypadku zapłaty na inny rachunek bankowy niż ten z białej listy kwoty ponad 15 000zł, podatnik nie będzie mógł zaliczyć tej kwoty do KUP (znowelizowane art. 22p ust. 1 ustawy o PIT / art. 15d ust. 1 ustawy o CIT).

Jeżeli podatnik zaliczy ww. wydatek do KUP to obowiązany będzie do:

  • zmniejszenia KUP, a gdy brak jest takiej możliwości
  • zwiększenia przychodów
    – o nieprawidłowo zaliczoną do KUP kwotę w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność albo został zlecony przelew.

Ograniczenie związane z zapłatą na rachunek, który został wskazany na białej liście nie znajdzie jednak zastosowania, jeżeli podatnik złoży stosowne zawiadomienie na tę okoliczność do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy, w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Odpowiedzialność solidarna z kontrahentem

Jeżeli nabywca dokona płatności na rachunek inny niż wskazany na białej liście, a sprzedawca nie zapłaci podatku VAT od tej transakcji, nabywca będzie odpowiadał solidarnie wraz ze sprzedawcą, do wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu dokonanej transakcji.

Od powyższej sankcji podatnik może się jednak uchronić na dwa sposoby:

  • składając najpóźniej w terminie 3 dni od dokonania płatności stosowane oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego sprzedawcy, lub dokonując płatności z użyciem mechanizmu split payment.

W związku z konsekwencjami, jakie grożą za zapłatę na inny rachunek niż ten figurujący na białej liście zalecamy weryfikację:

  • rachunków kontrahentów, na które dokonują Państwo płatności,
  • własnych rachunków bankowych, które zostały zgłoszone do urzędu skarbowego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POZOSTAŁE WPISY