Blog

Zmiana zasad sporządzania i przedstawiania sprawozdań finansowych w 2019 r.

kancelaria prawna leszno
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

radca prawny leszno

Zmiana zasad sporządzania i przedstawiania sprawozdań finansowych w 2019 r.

Obecnie sprawozdanie finansowe sporządza się w wersji elektronicznej z wykorzystaniem struktur logicznych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznych na stronie Ministerstwa Finansów.

Dokumenty objęte tym obowiązkiem to m.in. roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności jednostki.

Z konieczności skorzystania z wersji elektronicznej zostały wyjęte: uchwała/postanowienie o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu straty.

Wystarczający jest tutaj skan tych dokumentów dla potrzeb złożenia do rejestru sądowego.

Zmiana zasad sporządzania i przedstawiania sprawozdań finansowych w 2019 r.

Sprawozdanie finansowe sporządzone w wersji elektronicznej podpisują: kierownik jednostki i osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Podpis następuje z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Po zatwierdzeniu we właściwym trybie sprawozdania finansowego należy je złożyć do tzw. Repozytorium Dokumentów Finansowych. Zgłoszenie w tym trybie składa jedna z osób reprezentujących podmiot, której nr PESEL jest ujawniony w rejestrze przedsiębiorców KRS. Czynność ta jest nieodpłatna.

W przypadku, gdy dany podmiot jest reprezentowany przez osoby, z których żadnej nr PESEL nie jest ujawniony w rejestrze przedsiębiorców, złożenie sprawozdania finansowego wraz z wymaganymi dodatkowymi dokumentami będzie odpłatne.

Dla potrzeb złożenia dokumentów finansowych w obu przypadkach należy utworzyć specjalne konto.

Zmiana zasad sporządzania i przedstawiania sprawozdań finansowych w 2019 r.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POZOSTAŁE WPISY