Blog

Specjalna Strefa Ekonomiczna – nowy formularz CIT/8S

zakończenie spółki z o.o.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

radca prawny leszno

Specjalna Strefa Ekonomiczna – nowy formularz CIT/8S

Pragniemy zwrócić uwagę na nowy obowiązek nałożony na podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Obowiązek ten dotyczy dołączenia do deklaracji podatkowej CIT/8 za 2018 r. informacji. Chodzi o informację o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, tj.:

  • CIT/8S – formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.
  • CIT/8SP – formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących wspólnikami spółek niebędących osobą prawną, w rozumieniu ustawy o CIT, które są beneficjentami pomocy. Formularz stosuje się również do wspólników spółek cywilnych.

Nowy formularz stosuje się do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2018 r. W przypadku podatników których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym ww. informację należy złożyć razem z CIT/8 za 2018 r. do 31 marca 2019 r.

Specjalna Strefa Ekonomiczna – nowy formularz CIT/8S

W CIT/8S (CIT/8SP) wykazuje się między innymi kwoty:

  • maksymalnej wartość udzielonej pomocy publicznej,
  • kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną,
  • wartości udzielonej pomocy publicznej (zwolnienia z podatku),
  • wartości innego wsparcia w ramach pomocy publicznej.

Wymienione wyżej wartości muszą być wykazane w ujęciu nominalnym i zdyskontowanym.

Oznacza to, że podmioty, które dotychczas nie wykonały dyskontowania wartości kosztów kwalifikowanych i pomocy publicznej, muszą to wykonać na potrzeby formularza CIT/8S (CIT/8SP).

Obowiązek o którym informujemy dotyczy wyłącznie podmiotów działających na podstawie zezwoleń wydanych w SSE.  W przyszłości obowiązek ten ma objąć również podatników posiadających decyzję o wsparciu wydaną na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji z 10 maja 2018 r.

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

POZOSTAŁE WPISY