Blog

Biała lista podatników

kancelaria prawna leszno
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email


Biała lista podatników

Nowelizacja, która wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r., wprowadza tzw. białą listę podatników, która ma zastąpić wykaz podatników zarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru i będzie prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Biała lista ma zawierać dane o podatnikach VAT, takie jak firma (nazwa) lub imię inazwisko; numer, za którego pomocą podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany; numery rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

Nową opcją ma być możliwość wyszukiwania przedsiębiorców za pomocą nazwy firmy lub nazwiska podmiotu oraz sprawdzenia danych kontrahenta z ostatnich 5 lat. Nowy wykaz ma ułatwić weryfikację kontrahentów, w kontekście wymogu dochowania tzw. należytej staranności.

Sankcje i kary

Jednocześnie nowelizacja przewiduje istotne sankcje w przypadku dokonaniapłatności na rachunek nieujawniony w wykazie (białej liście), przy czym dotyczą onepłatności z tytułu transakcji o wartości powyżej 15.000 zł.

Sankcje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Co do zasady, dokonanie przelewu o wartości przekraczającej ww. limit na rachunek niewskazany na białej liście wykluczy możliwość uznania wydatku za kosztpodatkowy.

[the_ad id=”1581″]

Odpowiedzialność solidarna

Nowelizacja wprowadza również do Ordynacji podatkowej zasadę, zgodnie z którą nabywca towarów lub usług będzie odpowiadał solidarnie z dostawcą towarów lub usługodawcą za nieuiszczoną wartość podatku VAT przypadającą na tę dostawę towarów lub świadczenie usług, jeżeli zapłata należności powyżej 15 tys. zł została dokonana przelewem na rachunek inny niż widniejący na białej liście (nie dotyczy sytuacji, gdy dokonano płatności z użyciem mechanizmu podzielonej płatności).

Sposobem na uniknięcie obu ww. sankcji w przypadku dokonania przelewu na rachunek nieujawniony w białej liście będzie złożenie, w ciągu 3 dni od daty zlecenia przelewu, zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

Z związku z powyższym, w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji przedsiębiorcy powinni odpowiednio wcześniej wdrożyć procedury weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów, na które dokonywane są płatności.

W kontekście nowelizowanych warto również zwrócić uwagę na kontrowersje dotyczące tzw. rachunków wirtualnych, czyli spersonalizowanych numerów kont bankowych dla każdego odbiorcy, przydzielanych np. przez dostawców elektryczności, gazu itp., które co do zasady nie będą umieszczone na białej liście.

Biała lista podatników

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości bądź pytania związane z białą listą podatników, zachęcamy do kontaktowania się z naszymi ekspertami.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POZOSTAŁE WPISY