Blog

Obowiązek złożenia oświadczenia – kasy rejestrujące – termin do 31 maja

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Obowiązek złożenia oświadczenia – kasy rejestrujące – termin do 31 maja

W związku ze zmianami dotyczącymi ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących,  które weszły w życie z dniem 1 maja 2019 r., pragniemy Państwa poinformować o obowiązku podpisania oświadczeń przez osoby obsługujące kasę fiskalną do 31 maja 2019 r.

Kto jest zobowiązany do podpisania oświadczenia?

Zgodnie z § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia: „Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania”.

Powyższa regulacja wskazuje na obowiązek podatnika do zapoznania osób prowadzących u niego ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej z przepisami w zakresie prawidłowego wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego i o skutkach niewykonywania tych obowiązków. Przy czym należy zauważyć, że ww. przepis nakazuje zapoznanie z informacją o zasadach ewidencji nie tylko pracowników podatnika, którzy obsługują kasę fiskalną, lecz również wszystkie osoby bez względu na sposób i formę powierzenia tym osobom prowadzenia ewidencji.

Zatem, osoby prowadzące u podatnika ewidencję dotyczącą kas rejestrujących zobowiązane są do złożenia oświadczenie o zapoznaniu się zasadami rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego oraz z konsekwencjami nieprzestrzegania tych zasad.

W jakiej formie należy złożyć oświadczenie?

W świetle § 6 ust. 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących wzór informacji o zasadach ewidencji oraz oświadczenie, które ma zostać podpisane stanowi załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia. 

Informacja o zasadach ewidencji oraz oświadczenie osoby obsługującej kasę fiskalną są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla tej osoby. Obowiązek przyjęcia podpisanego oświadczenia należy zrealizować przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej przez tę osobę. Podatnik otrzymane oświadczenie powinien złożyć do akt osobowych pracownika.

W jakim terminie składa się oświadczenie ?

Zgodnie z § 58 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących podatnicy mają czas na przyjęcie tych oświadczeń do 31 maja 2019 r. Jednak obowiązek ten nie dotyczy to osób obsługujących kasy fiskalne, które u podatnika rozpoczęły obsługę tych kas w dniu 1 maja 2019 r. lub później. Od takich osób należy odebrać ww. oświadczenia o zapoznaniu się zasadami rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego oraz z konsekwencjami nieprzestrzegania tych zasad niezwłocznie, jednak przed rozpoczęciem prowadzenia przez nie ewidencji.

[pdf-embedder url=”http://tabert.pl/wp-content/uploads/2019/05/zalacznik-1-rozporzadzenie-w-sprawie-kas-rejestrujacych.pdf” title=”załącznik 1 Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących”]

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

Obowiązek złożenia oświadczenia – kasy rejestrujące – termin do 31 maja

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POZOSTAŁE WPISY