Blog

Odpowiedzialność biura księgowego

zakończenie spółki z o.o.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Odpowiedzialność biura księgowego

O tym, jak ważny dla przedsiębiorcy jest tzw. księgowy, przekonasz się już podczas rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej, bowiem system CEiDG poprosi Cię, o wskazanie biura rachunkowego, które zajmie się Twoją księgowością.

To chyba pierwszy zimny kubeł wody na głowę przepełnioną entuzjastycznymi wizjami powodzenia Twojego wymarzonego biznesu. Prawdopodobnie, od razu skojarzyłeś księgowość z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a chwilę później stwierdziłeś, że faktycznie będzie lepiej, jeśli kontaktem z tymi instytucjami zajmie się profesjonalista.

Wiedziony optymistyczną wizją zysków jakie za chwilę przyniesie Ci firma, czym prędzej podpisałeś umowę o prowadzenie rachunkowości z poleconym przez rodzinę lub znajomych biurem.

Pytanie, czy zastanowiłaś/eś się wtedy, lub kiedykolwiek później nad tym, kto ponosi odpowiedzialność za błędnie wyliczony podatek, czy nieterminowe uiszczenie innej daniny publicznej?

Wydawać by się mogło, że skoro zlecamy wykonanie usług profesjonaliście to odpowiedzialność za księgi podatkowe ponosi właśnie on. Problem w tym, że jesteśmy w obszarze należności o charakterze publicznoprawnym, a jak wiadomo tam obowiązują inne zasady.

Spiritus movens dla podjęcia przez nas tego tematu jest nowelizacja przepisów, która weszła w życie z początkiem roku. Zanim jednak o zmianach zacznijmy od usystematyzowania wiadomości na temat generalnych zasad odpowiedzialności za szeroko pojęte zobowiązania wobec państwa, w relacji  księgowy – klient.

Podpisanie umowy z biurem rachunkowym o obsługę księgową nie zwalnia podatnika z odpowiedzialności względem urzędu skarbowego.

Wie o tym, na pewno każdy przedsiębiorca, któremu na skutek pomyłki rachunkowej (biura) zdarzyło się zapłacić dodatkową/podwyższoną należność wobec państwa.

O tym, jak bardzo restrykcyjnie fiskus podchodzi do tej kwestii niech świadczy fakt, że postanowienia umowy o świadczenie usług księgowych przenoszące odpowiedzialność za błędy w rozliczeniach na biuro rachunkowo nie są honorowane przez Urzędy Skarbowe.

Zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej – za wynikające ze zobowiązań podatkowych należności przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem. Dlatego też, w przypadku jakichkolwiek niezgodności organy skarbowe pociągną do odpowiedzialności właśnie podatnika.

W takiej sytuacji przedsiębiorcy pozostaje dochodzenie swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego. Ubiegający się o odszkodowanie przedsiębiorca będzie musiał wykazać popełnione przez biuro błędy, poniesione z tego tytułu straty, a także związek przyczynowy łączący błędy i stratę.

W tym miejscu, warto nadmienić, że biura rachunkowe mają obowiązek zawierania polis OC, w zakresie w jakim świadczą usługi na rzecz swoich klientów. Bardzo ważne jest sprawdzenie, czy nasze biuro posiada ważną polisę ubezpieczeniową.

Zazwyczaj, przed zawarciem umowy o świadczenie usług jest ona potencjalnym klientom udostępniania. Istotnymi dla nas informacjami będą wówczas zakres i kwota ubezpieczenia.

Obecny stan prawny obliguje biura rachunkowe do zawarcia umowy ubezpieczenia na wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC – kwota ta stanowi równowartość w złotych 10.000 euro (odnosi się do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia).

Obowiązek zawarcia tego ubezpieczenia nie dotyczy osób, które usługowo nie prowadzą ksiąg rachunkowych, a ich działalność polega na sporządzaniu deklaracji podatkowych i prowadzeniu ewidencji dla celów podatkowych, takich jak np. księga podatkowa, ewidencje dla celów VAT, czy ryczałtu.

Należy pamiętać, że także doradca podatkowy i biegły rewident nie mają obowiązku ubezpieczania się z ww. tytułu pod warunkiem, że umowę ubezpieczenia zawarli w związku z wykonywaniem zawodu  w swoich izbach (KIDP i KIBR).

Nowy Rok przyniósł niemałe zmiany w zakresie odpowiedzialności biur rachunkowych w odniesieniu do VAT – o tym jakiego rodzaju są to zmiany, będziesz mógł/mogła przeczytać w kolejnym naszym tekście.

Odpowiedzialność biura księgowego

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE WPISY