Blog

Skarga do sądu administracyjnego na przedłużający się termin zwrotu VAT

zakończenie spółki z o.o.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Skarga do sądu administracyjnego na przedłużający się termin zwrotu VAT

Zgodnie z terminem ustawowym dokonałeś wpłaty podatku VAT.

Mimo tego, że wiesz, iż Twoja wpłata jest w rzeczywistości nadpłatą, to obowiązek obowiązkiem jest i należy uiścić należność. Taka procedura.

Teraz należy uzbroić się w cierpliwość, bo urząd przy wypłacie Tobie należnego zwrotu już tak skrupulatnie terminów nie będzie pilnował. Co prawda, termin jest i obliguje, ale organy podatkowe mogą go w wielokrotnie wydłużać, informując o konieczności weryfikacji rozliczenia.

Czekasz, ale Twoi kontrahenci nie chcą czekać razem z Tobą.

Chciałbyś zatem jak najszybciej dostać wyczekiwany zwrot, bo w końcu to Twoje zamrożone środki. Niestety, tu z kolei brak procedury na ponaglenie organu by oddał przetrzymywane środki.

Dlaczego?

Z analizy przepisów ustawy VAT dotyczących przedłużania terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynika, że postanowienie wydane w oparciu o przepis art. 87 ust. 2 o VAT nie jest postanowieniem kończącym postępowanie, a także nie rozstrzyga sprawy co do istoty.

Co za tym idzie, nie przysługuje na nie zażalenie, gdyż skarga do sądu administracyjnego przysługuje na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie, albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty – art. 3 § 2 pkt 2 u.p.p.s.a.

Przepisy p.p.s.a. uległy zmianie, ale sądy administracyjne konsekwentnie odmawiały podatnikom prawa do skargi na postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT wydane w innym trybie niż czynności sprawdzające.

Tu małe przypomnienie: urzędy mogą dokonywać weryfikacji rozliczenia VAT w 13następujących procedurach:

  •  w toku czynności sprawdzających,
  • w toku kontroli podatkowej,
  • w postępowaniu podatkowym lub w postępowaniu kontrolnym.

Na szczęście tą kuriozalną sytuację dostrzegł NSA i uchwałą z dnia 24 października 2016 r.  I FPS 2/16 rozstrzygnął, że skarga do sądu będzie przysługiwała niezależnie od sposobu weryfikacji rozliczenia podatnika!

Skarga do sądu administracyjnego na przedłużający się termin zwrotu VAT

Na wydane postanowienie o przedłużeniu terminu do zwrotu VAT będzie przysługiwało zażalenie, zaś po otrzymaniu niekorzystnego postanowienia organu będzie można złożyć skargę do sądu administracyjnego.

NSA pochylając się nad powyższym zagadnieniem przewidział problem wydawanych dotychczasowo pouczeń. Organy podatkowe dotychczas informowały podatników o przysługującym prawie do wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Zgodnie z zasadą nieszkodzenia stronie w związku z błędnym pouczeniem  każde (terminowo złożone) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa będzie traktowane jak terminowo wniesione zażalenie i skierowane zostanie do organu drugiej instancji.

Przy okazji, warto wspomnieć również o następnej z kolei podjętej przez NSA uchwale – I FPS 3/16, bo podobnie jak poprzednia doprecyzowuje ona na korzyść podatnika kwestie związane z VAT.

Chodzi o tzw. kontrolę krzyżową, w związku z weryfikacją zwrotu VAT.

Jeśli organ dokonuje weryfikacji w toku czynności sprawdzających, nie ma prawa żądać od kontrahentów podatnika dokumentacji podatkowej.

Kontrola krzyżowa może mieć miejsce jedynie w związku z toczącym się u kontrolowanego podmiotu postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową (art. 274c ordynacji podatkowej).

Cieszą nas wszelkie interpretacje wyjaśniające tak wartkie kwestie, jak możliwość skarżenia przedłużającego się terminu do zwrotu VAT, czy kontroli krzyżowych.

Zwłaszcza w kontekście ostatnich doniesień o rządzie kwot VATu zatrzymanego w 2016 roku. Przedsiębiorca właśnie dostał oręż do walki o niemałe przecież sumy należnego zwrotu VAT.

Skarga do sądu administracyjnego na przedłużający się termin zwrotu VAT

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POZOSTAŁE WPISY