Blog

Spółka komandytowa i jej zalety

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Spółka komandytowa i jej zalety

UWAGA. Artykuł nieaktualny. Od dnia 1 maja 2021 r. wszystkie spółki komandytowe i część jawnych zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

Ostatnio zajawkowo rozpoczęliśmy tematykę spółki komandytowej, dziś nieco bliżej przyjrzymy się konstrukcji, która od wielu lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród przedsiębiorców, zarówno w Polsce, jak i m.in. w Niemczech. To właśnie z niemieckiej GmbH & KG zaczerpnęliśmy wzorce, które wyróżniają tą konkretną spółkę na tle innych.

W praktyce „wielcy biznesowi gracze” często sięgają po rozwiązania, które oferuje spółka komandytowa. Wśród nich szczególne znaczenie odgrywa model, w którym rolę jedynego komplementariusza pełni spółka kapitałowa. Na przykład  sp. z o.o. lub sp. akcyjna, zaś (zazwyczaj) komandytariuszami są wspólnicy spółki z o.o. (często są oni także członkami zarządu).

Pełnienie funkcji jedynego komplementariusza  przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością umożliwia wyłączenie osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Mamy wobec tego model, w którym komandytariusze ponoszą odpowiedzialność tylko do wysokości sumy komandytowej, natomiast wspólnicy spółki z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Jednocześnie, przy odpowiednim zapisie w umowie można określić, że udziały w zyskach dzielą między sobą wspólnicy w odpowiedniej konfiguracji. Na przykład przewidującej 95% zysku dla komandytariuszy, zaś 5% dla komplementriusza. To rozwiązanie pozwala opodatkować dochody komandytariuszy tylko na poziomie PIT.

Zyskujemy wówczas na tym, że tak dochody komplementariusza pozwalają zminimalizować obciążenia fiskalne, którym podlega zysk wypracowany przez spółkę z o.o. przyznawany jej wspólnikom.

Unikamy w tej sytuacji kosztownego podwójnego opodatkowania na poziomie spółki – CIT i na poziomie dywidendy wypłacanej wspólnikom.

Podsumowując, w porównaniu ze „standartową” spółką z o.o. lub akcyjną w naszym modelu spółki komandytowej opodatkowujemy dochód praktycznie jednokrotnie, a nie dwukrotnie.

Kolejnym atutem jest kwestia, która została poruszona przy opisie głównych zasad funkcjonowania spółki – jest nią suma komandytowa. Wspólnicy-komandytariusze określają swój zakres odpowiedzialności na zadeklarowanym przez siebie poziomie.

Po wniesieniu przez tych wspólników wkładów w wysokości równej sumie komandytowej osiągają oni możliwość wyłączenia odpowiedzialności osobistej!

Spółka komandytowa i jej zalety

Zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok obrotowy jest przeznaczany w pierwszej kolejności na uzupełnienie jego wkładu rzeczywiście wniesionego do wartości umówionego wkładu. Co znów zmierza poniekąd do tego, by chronić komandytariusza, ale i zapewnić bezpieczeństwo kontrahentom spółki.

Jeśli zaś spółce uda się osiągnąć lepszy wynik finansowy, komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki (chyba że umowa spółki stanowi inaczej).

W przypadku odnotowania przez spółkę straty, komandytariusz uczestniczy w niej do wysokości umówionego wkładu.

Mówiąc o zaletach spółek komandytowych warto zwrócić uwagę na fakt, że w spółce komandytowej istnieje szeroki wachlarz możliwości modyfikacji w zakresie postanowień umownych. Rzeczywiście, kodeks spółek handlowych w wielu artykułach dotyczących sp. k. stanowi, że umowa może odmiennie regulować niektóre kwestie. Zwolennicy spółek komandytowych za zaletę sp. k. uważają także to, że istnieje możliwość dokonania klarownego podziału na wspólników. Prowadzących sprawy spółki – komplementariuszy i wspólników sprawujących nadzór – komandytariuszy.

Ten i wiele innych czynników zadecydowały zapewne o popularności spółki komandytowej w ostatnich latach.  Z całą pewnością jest ona jednym z najlepszych rozwiązań dla mądrego biznesu!

Spółka komandytowa i jej zalety

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POZOSTAŁE WPISY