Blog

Nadzieja dla frankowiczów – unieważnienie umowy z bankiem

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

unieważnienie umowy kredytu hipotecznego CHF z bankiem

Zeszłoroczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący kredytów we frankach dał nadzieję kredytobiorcom. Wielu wystąpiło do sądu o stwierdzenie nieważności całej umowy kredytowej albo niektórych jej postanowień (np. klauzuli indeksacyjnej). To jednak nie jedyny wyrok na korzyść tych, którzy wpadli we „frankową pułapkę”.

Przypominamy – żeby skierować sprawę do sądu, należy najpierw przeanalizować m.in. umowę kredytową pod kątem niedozwolonych postanowień umownych. Pragniemy zwrócić tu uwagę na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu XIII Zamiejscowego Wydziału Cywilnego z siedzibą w Lesznie z grudnia ubiegłego roku.

Leszczyński wyrok

 

Sąd unieważnił w całości umowę kredytu hipotecznego z 2008 r. indeksowanego we frankach szwajcarskich (CHF). Zasądził też od banku na rzecz kredytobiorców zwrot ponad 73.400 zł.

Sprawa dotyczyła kredytu indeksowanego, czyli udzielonego oraz wypłaconego w złotówkach, ale waloryzowanego (indeksowanego) do kursu franka szwajcarskiego. Oznacza to, że bank po wypłaceniu kwoty kredytu w złotówkach, przelicza kwotę do zapłaty po kursie franka, według tabel kursowych.

W wyroku sąd wskazał na to, że kredytobiorcy nie mieli możliwości negocjowania kursu waluty banku. Według tego kursu ustala się kwotę kredytu do spłaty. Bank nie wyjaśnił też, jakimi zasadami kieruje się ustalając taki kurs. Zastosował również indywidualną, jednostronną tabelę kursów walut.

Choć przed zawarciem umowy bank poinformował kredytobiorców o możliwości zmiany wysokości rat z uwagi na kurs franka, jednak nie uwzględnił znacznych wahań tego kursu. Symulacja kredytu obejmowała jedynie różnicę między minimalnym a maksymalnym kursem franka z ostatnich 12 miesięcy.

Unieważnienie umowy

 

Sąd uznał, że te postanowienia umowne są niedozwolone i nie wiążą kredytobiorców w umowie z bankiem. Wobec tego niemożliwe jest ustalenie ostatecznej wysokości kredytu do spłaty. Sąd stwierdził, że bez tak istotnych postanowień umowa kredytu jest nieważna w całości. Podkreślił, że kredytobiorca powinien mieć możliwość oszacowania ryzyka związanego z kredytem w walucie obcej, czego został pozbawiony.

Mówiąc wprost – bank jako profesjonalista wykorzystał swoją pozycję i przerzucił w całości ryzyko na konsumentów. Wobec tego sąd zobowiązał bank do zwrotu kredytobiorcom całości wpłat dokonanych na poczet kredytu.

Ponieważ wciąż nie możemy doczekać się rozwiązań ustawowych, jedyną drogą dla frankowiczów, żeby odzyskali nadpłacone pieniądze, jest inicjatywa własna i pozwanie banku.

Bezpłatne konsultacje

 

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o unieważnieniu kredytu we frankach, zapraszamy na bezpłatne konsultacje zdalne, które organizuje Kancelaria Radców Prawnych Tabert Przyniczka Sp.j. z siedzibą w Lesznie, www.tplegal.pl.

Termin: 20 października 2020 r. od godziny 9:00.
Liczba miejsc ograniczona, rejestracja pod numerem: 797 385 580‬.

unieważnienie umowy kredytu hipotecznego CHF z bankiem

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POZOSTAŁE WPISY