Blog

Podstawa do obliczenia dochodu podlegającego uldze IP Box

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

kancelaria prawna leszno

Podstawą do obliczenia dochodu podlegającego uldze IP Box może być całość dochodu ze sprzedaży produktu, w którego cenie uwzględniono prawo własności intelektualnej

Poniżej przedstawiamy wydaną niedawno pozytywną interpretację indywidualną prawa podatkowego odnośnie tzw. ulgi IP Box, tj. preferencyjnego opodatkowania stawką 5% dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej (np. ze sprzedaży tych praw lub sprzedaży produktów, w których cenie podatnik uwzględnił te prawa).

Organ w całości zaakceptował zaprezentowane we wniosku stanowisko i odstąpił od uzasadnienia, w szczególności potwierdził tym samym, że dochodem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej będzie wartość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikająca z pełnej wartości ceny netto sprzedaży produktu (uwzględniającego kwalifikowane prawo).

Takie podejście organu jest niewątpliwie korzystne dla podatników, pozwala bowiem na możliwie szerokie stosowanie preferencyjnego sposobu opodatkowania, przewidzianego w przepisach o IP Box.

Poniżej przedstawiamy omówienie wniosków, które płyną z poniższej interpretacji.

Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Przepisy ustaw o podatkach dochodowych wskazują, że podstawę opodatkowania, do której zastosowanie znajdzie wyżej wymieniona ulga podatnik powinien określić poprzez pomnożenie ustalonej kwoty bazowej (sumy dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej) przez określony w ustawie wskaźnik (tzw. wskaźnik nexus). Uzyskana w ten sposób kwota nie będzie podlegać opodatkowaniu wg. skali podatkowej, czy też liniowo, lecz 5% stawką podatku.

Wątpliwości w analizowanym przypadku dotyczyły przede wszystkim tego, w jaki sposób ustalić kwotę bazową, w sytuacji, gdy prawa własności intelektualnej, uwzględniane są przez podatnika w cenie sprzedawanych przez niego produktów, a nie jest on w stanie jednoznacznie oraz wymiernie określić, jak posiadane przez niego prawa własności intelektualnej wpływają na cenę sprzedawanych przez niego produktów oraz na wielkość tej sprzedaży.

W interpretacji organ podzielił stanowisko, że w takiej sytuacji kwotą bazową może być wartość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikająca z pełnej wartości ceny netto sprzedaży produktu (uwzględniającego kwalifikowane prawo).
Pełna cena netto tych produktów będzie więc bazą do ustalenia (przy zastosowaniu odpowiedniego wzoru) podstawy opodatkowana stawką 5%.

Ulga IP Box również w okresie ekspektatywy

Przepisy o uldze IP Box wskazują, że podatnik może stosować preferencyjne opodatkowanie również w okresie ekspektatywy, tj. w okresie oczekiwania na przyznanie ochrony, rozpoczynającym się w momencie zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie ochrony dla prawa własności intelektualnej.

Organ podzielił stanowisko, że podatnik może stosować preferencyjne 5% opodatkowanie już od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie prawa ochronnego dla danego prawa własności intelektualnej.

Oznacza to, że w zeznaniu rocznym, a dokładnie za okres pomiędzy dokonaniem zgłoszenia lub złożeniem wniosku o uzyskanie ochrony a pozytywną jego weryfikacją przez odpowiedni organ, możliwe jest obliczanie kwalifikowanego dochodu oraz stosowanie preferencyjnej 5% stawki podatkowej.

Odmowa przyznania prawa ochronnego nie rodzi obowiązku zapłaty odsetek

Istotne wątpliwości dotyczyły również tego, czy w przypadku odmowy uzyskania prawa ochronnego, w sytuacji, gdy podatnik skorzystał z prawa do ulgi IP Box w okresie ekspektatywy, po jego stronie powstanie obowiązek zapłata odsetek z tytułu niedopłaty podatku powstałej w wyniku skorzystania z ulgi.

Przepisy o IP Box wskazują, że w przypadku ewentualnego wycofania wniosku, jego odrzucenia lub odmowy udzielenia prawa ochronnego podatnik, który dotychczas korzystał z ulgi IP Box w okresie ekpsektatywy, zobowiązany jest do dokonania korekty rozliczeń i opodatkowania na zasadach ogólnych dochodów, do których dotychczas stosował 5% stawkę.

Organ podzielił stanowisko, zgodnie z którym z racji tego, że obowiązek opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej na zasadach ogólnych powstanie dopiero z chwilą uzyskania decyzji o odmowie przyznania prawa ochronnego, nie można mówić o powstaniu zaległości podatkowej, z której wynikałaby z konieczność zastosowania „wstecz” podstawowej stawki podatku PIT, bowiem zobowiązanie do uiszczenia podatku według stawki podstawowej dotychczas nie istniało.

Bazując na wieloletnich doświadczeniach w pracy w organach administracji skarbowej, oferujemy kompleksową obsługę w zakresie skorzystania z ulgi IP BOX. Wykonamy analizę możliwości skorzystania z ulgi, sporządzimy wniosek o indywidualną interpretację podatkową oraz niezbędną ewidencję.

Zapraszam do kontaktu: 603 934 996 oraz podatki@tabert.pl

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POZOSTAŁE WPISY