Blog

Polski Bon Turystyczny

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. 2020 poz. 1262) wprowadzająca możliwość skorzystania z formy wsparcia – jednorazowej dopłaty do wypoczynku w postaci bonu.

Kto może skorzystać z bonu i w jaka jest wysokość dopłaty?

Bon przeznaczony jest dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Dopłata wyniesie jednorazowo:

  • 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia,
  • 500 zł na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dodatkowo jednorazowo 500 zł,
  • W przypadku opieki nad dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (w związku z rozwodem, separacją bądź rozłączeniem) każdemu z rodziców przysługuje jednorazowo 250 zł na dziecko, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – jednorazowo 250 zł oraz dodatkowo jednorazowo 250 zł na dziecko.

Przyznanie bonu nie jest zależne od poziomu osiąganych przychodów.

Jak uzyskać bon i w jakim terminie można z niego korzystać?

Polski Bon Turystyczny ma formę elektronicznego bonu, który wygenerować można na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Z informacji opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, że możliwość aktywacji bonu osobom uprawnionym udostępniona zostanie z 31 lipca na 1 sierpnia 2020 r.

Opłacanie usług hotelarskich i imprez turystycznych za pomocą bonu będzie możliwe od 1 sierpnia 2020 r. do 31 marca 2022 r.

Jak można wykorzystać bon?

Bon będzie można wykorzystać do opłacenia usług hotelarskich i imprez turystycznych realizowanych przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznegona terytorium Polski, m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym.

Lista podmiotów, w których można skorzystać z bonu prowadzona jest przez Polską Organizację Turystyczną (POT) i znajduje się na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl,www.pot.gov.pl, www.polska.travel .

Więcej informacji na temat bonu można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny oraz https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/polski-bon-turystyczny-informacja-dla-osoby-uprawnionej/2619026

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POZOSTAŁE WPISY